GamingCorps

Gaming Corps tidigarelägger publicering av delårsrapport

2019-05-08 16:48
Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget? eller ?Gaming Corps?) låter härmed meddela att publicering av delårsrapport för första kvartalet 2019 tidigareläggs till den 14 maj 2019.
Då underlagen till delårsrapporten tagits fram snabbare än beräknat, och då Bolaget vet att dess aktieägare har speciellt intresse för periodens resultat, har ledningen beslutat tidigarelägga publiceringen. Delårsrapport för första kvartalet 2019 kommer att publiceras den 14 maj 2019 istället för som tidigare kommunicerat den 31 maj 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: