GamingCorps

Gaming Corps meddelar om byte av Certified Adviser till Eminova Fondkommission

2018-06-29 15:15
Gaming Corps AB (Nasdaq:GCOR, ?Bolaget?) har ingått avtal med Eminova Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser, med tillträde från och med  den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium Nordic Holding AB att fortsatt agera Certified Adviser åt Bolaget. 

IR- och PR related questions:
Mike Doyle, CEO, Email: ir@gamingcorps.com 

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 15.15

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: