GamingCorps

Gaming Corps kommenterar revisionsberättelsen hänförlig till senast avgiven årsredovisning

2018-07-11 10:15
Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget?) kommenterar revisionsberättelsen avseende revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Gaming Corps AB för räkenskapsåret 2017. Revisionsberättelsen innehåller tre anmärkningar och avvikelse från standardutformningen, återgivna nedan som utdrag från revisionsberättelsen.

?Årsredovisningen har i strid med 8 kap. 2§ årsredovisningslagen lämnats till mig senare än sex veckor före ordinarie bolagsstämma.?

?Bolaget har under räkenskapsåret vid några tillfällen inte betalat avdragen skatt och sociala avgifter i rätt tid.?

?Bolaget

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: