GamingCorps

Gaming Corps genomför emission om ca 2,8 MSEK

2018-08-23 10:05
Styrlsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 31 maj 2018, beslutat om kvittningsemission om cirka 2,8 MSEK.
Kvittningsemissionen riktades till Global Equity Markets (GEM) och Majestic Insight Holdings, som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 2.755.110 SEK, mot Gaming Corps. Totalt tecknades 13.605.482 aktier till en teckningskurs om 0,2025 SEK. Efter registrering av kvittningsemissionen uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till cirka 24.695.445 SEK fördelat över 269.674.430 aktier. De nyemitterade

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: