GamingCorps

Gaming Corps erhåller långfristigt lån från Nexttobe AB om 5 MSEK

2019-03-28 08:00
Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget? eller ?Gaming Corps?) meddelar idag att Bolaget erhållit ett långfristigt lån från riskkapitalbolaget Nexttobe AB om 5 MSEK med en årlig ränta under 5%.
Syftet med lånet är att stödja verksamheten framåt och bygga vidare på Bolagets spelutveckling inom iGaming. 

Nexttobe AB är ett ledande riskkapitalbolag som samarbetar med kompetenta och ambitiösa entreprenörer med inriktning på tillväxt.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig:

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: