GamingCorps

Gaming Corps delgiven stämning från tidigare IR-konsulter

2019-03-24 23:19
Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget? eller ?Gaming Corps?) inledde i slutet av 2018 en genomlysning av Bolagets verksamhet vilken bland annat inbegrep tidigare företrädares förehavanden. I samband med detta bestred Bolaget en faktura från Stockington AB avseende konsultarvode på cirka 530 000 SEK för påstådda utförda stödtjänster inom IR under perioden 1 december 2017 till 31 augusti 2018. Bolaget har nu delgivits stämning av Stockington AB med anledning av sagda faktura, vilken bestridits av Bolaget bland annat mot bakgrund av bristfällig specifikation och omständigheterna kring

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: