GamingCorps

Gaming Corps AB: Sista dag för handel med BTA

2018-08-07 12:40
Den nyligen genomförda företrädesemissionen i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget?), där även allmänheten bjöds in att teckna aktier, har nu registrerats i sin helhet hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA (Betald tecknad Aktie) är den 8 augusti 2018 med stoppdag per den 10 augusti 2018. Genom emissionen nyemitterades 87 406 780 aktier, vilka beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 13 augusti 2018. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till cirka 23 449 519 kr fördelat över 256 068 949 aktier.

IR- och PR related questions:
Mike Doyle, CEO,

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: