GamingCorps

Gaming Corps AB ingår avtal med Chimneygroup

2018-11-23 13:50
Den nya styrelsen i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget?) är glada att kunna presentera att bolaget nu ingått avtal med Chimneygroup för ett samarbete gällande den demo som tidigare kommunicerats. Vinstfördelningen mellan parterna är överenskommet till 50/50 av nettointäkterna vilket gläder styrelsen. En första kontakt med den färdiga demon till en tredjepart som tillhandahåller streamingtjänster bedöms att ske i december 2018 enligt styrelsen.
Fortsatta diskussioner om ett djupare samarbete i Nordamerika förs av Gaming Corps VD Mike Doyle och Chimneygroups VD Henric Larsson (

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: