GamingCorps

Gaming Corps AB: Bracknor Investment Group påkallar utbyte av konvertibler

2018-11-14 15:00
I enlighet med ingånget finansieringsavtal och utbetalningen av andra tranchen om 400 000 EUR i konvertibellånet som skedde i mars 2018 har Bracknor Investment Group påkallat del av utbyte av konvertibler i Gaming Corps AB (Nasdaq:GCOR, ?Bolaget?) om 865 656 SEK till en konverteringskurs om 0,10 SEK, innebärande att 8 656 560 aktier emitteras.
Konverteringen sker i enlighet med finansieringsavtalet till en kurs motsvarande ett belopp uppgående till 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Gaming Corps aktie under de 15 handelsdagar som föregår dagen för påkallat

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: