GamingCorps

Gaming Corps AB - Delårsrapport för perioden 1 januari 2018 till 30 september 2018

2018-11-07 16:00
Kommentar till delårsrapporten - Styrelseordförande Claes Tellman

Jag var oerhört hoppfull i samband med VD-bytet där den inom spelbranschen meriterade Mike Doyle blev bolagets nya verkställande direktör i slutet av maj 2018, efter att ha tjänstgjort som bolagets operativa chef under drygt två månader. Strax därefter genomfördes en nyemission med företrädesrätt som blev övertecknad och tillförde bolaget välbehövlig likviditet.

Trots de på papperet - och i känslan ? bra förutsättningarna som förelåg har inga nya förfinansierade spelutvecklingsuppdrag ännu kunnat tecknas. Styrelsen har

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: