GamingCorps

Gaming Corps anlitar PlayMagic för utveckling av kasinospel

2018-07-20 12:10
Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget?) har ingått avtal med PlayMagic Ltd avseende utveckling av sex kasinoslots som kommer att adderas till Bolagets helägda dotterbolag Salsa Games framtida portfölj av kasinoslots.
Salsa Games Game Director, John Chasoulidis, kommer att fungera som spelens producent på plats i PlayMagics lokaler i Malta. Med de utvecklade spelen, som samtliga beräknas vara färdigställda under 2018 och vara anpassade för den växande asiatiska spelmarknaden, bedöms Salsa Games ha en tillräcklig stor portfölj av kasinoslots för att framgångsrikt kunna få ut speltitlarna mot

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: