GamingCorps

Förändrat läge för varumärket Salsa Games

2019-02-27 16:56
Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget? eller ?Gaming Corps?) har beslutat att lägga pågående viktiga satsning på iGaming, med produktion av kasinoslots, direkt under moderbolaget efter granskning av dotterbolaget Salsa Games GmbH. Bolaget har inte kunnat styrka något materiellt eller immateriellt värde i Salsa Games GmbH som förvärvades 2017, det ingående värdet skrivs därför ned till noll (0). Till följd av granskningen, samt ny strategisk riktning, kommer Bolaget i nuläget inte nyttja Salsa Games som varumärke.
Den 8 augusti 2017 kommunicerade Bolaget att man avsåg förvärva

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: