GamingCorps

Extra bolagsstämma i Gaming Corps AB torsdagen den 20 december ställs in

2018-12-18 19:30
Styrelsen i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget?) har beslutat att ställa in den planerade extra bolagsstämman torsdagen den 20 december på grund av tekniska förhinder att genomföra stämman. Det aviserade revisorsbytet har i samförstånd med revisorerna således också flyttats fram tills vidare, med hänsyn till bolagets process att skapa en starkare ledning.

Nytt datum och kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras inom de närmsta dagarna samt publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: