GamingCorps

Bokslutskommuniké med sammanställning av fjärde kvartalet 2018

2019-02-28 15:34
Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget? eller ?Gaming Corps?) presenterar idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari 2018 till 31 december 2018. Efter kraftigt negativt resultat under verksamhetsårets första period har Bolaget lyckats vända trenden genom stora kostnadsbesparingar och effektiviseringar av verksamheten efter den nya styrelsen tillträdde 8 november 2018. Röda siffror tynger fortsatt resultaträkningen efter årets slut men Bolaget har nu kontroll över räkenskaperna och arbetar målinriktat med att säkra ny finansiering och nya affärer.
Omsättning och resultat

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: