FrontOffice

Sven Hattenhauer blir COO på FrontOffice

2019-12-19 08:55
Som ett led i sin satsning på investeringar i fintechbolag stärker Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (?Frontoffice?) sin organisation med Sven Hattenhauer som operativ chef (Chief Operating Office/ COO). Sven kommer tidigare från rollen som VD och koncernchef på investmentbolaget Abelco Investment Group.
FrontOffice har under det senaste året renodlat sin verksamhet för att inriktas på investeringar inom fintech och framförallt på bolag som jobbar med teknik baserat på blockchain. I portföljen finns nu Intergiro som är en digital bank med fokus på internationella transaktioner,

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: