FrontOffice

Styrelseförändring i FrontOffice

2019-02-20 17:25
Johan Gorecki har på grund av andra åtaganden begärt eget utträde ur styrelsen för FrontOffice Nordic AB (publ). Gorecki avgår med omedelbar verkan.
Johan Gorecki valdes in i styrelsen för FrontOffice vid extra bolagsstämman 16 oktober 2018.

"Det är tråkigt att vi inte längre får ta del av Johans kompetens i styrelsen, men vi kommer att fortsätta samarbeta utanför styrelsen? säger Johan Lund, VD FrontOffice.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: