FrontOffice

QuickBit förvärvar BitRate Invest OÜ och etablerar nytt verksamhetsområde med stark potential för lönsam tillväxt och förstärkt kassaflöde

2020-01-28 08:36
Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) (?QuickBit?) har den 27 januari 2020 ingått avtal om förvärv av BitRate Invest OÜ (?BitRate?). Genom förvärvet av BitRate säkrar QuickBit kontroll över hela transaktionsflödet samt skapar en bas för fortsatt framgångsrika produktlanseringar. I och med förvärvet etableras ett nytt verksamhetsområde med fokus på transaktioner som inte görs med bank- eller kreditkort. Därmed skapas en plattform för en väsentligt ökad lönsam tillväxt genom transaktionsflöden som inte binder kapital och som förstärker kassaflödet.
?

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: