FrontOffice

QuickBit erhåller option att förvärva Digital Currency Services B.V. - skapar plattform för ökad tillväxt och högre lönsamhet

2020-01-22 08:33
Investmentbolaget FrontOffice Nordics AB (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) (?QuickBit?) har den 21 januari 2020 erhållit en option att senast 31 december 2020 förvärva Digital Currency Services B.V. (?DCS?) med varumärket happycoins.com. Förvärvet är ett viktigt steg i att skapa en plattform för en väsentligt ökad lönsam tillväxt genom transaktionsflöden som inte binder kapital och som därmed förstärker kassaflödet.
Vid ett förvärv får QuickBit tillgång till en stor marknad över kontinentala Europa via olika nationella system för direktbetalning vid köp av kryptovaluta genom

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: