FrontOffice

QuickBit breddar affärsmodellen ? avsiktsförklaring om utgivning av VISA och Mastercard kort

2019-10-17 08:58
FrontOffice Nordic AB (publ) båda portföljbolag QuickBit eu AB och Intergiro Stockholm AB, har ingått avsiktsförklaring om utgivning av fysiska och virtuella VISA och Mastercard kort. Avsiktsförklaringen är ett första steg i en process som beräknas vara slutförd under hösten 2020 och är en viktig del för QuickBit i att nå fler användare, bredda affärsmodellen och skapa fler intäktsströmmar. Den utökade affärsmodellen ger QuickBit tillgång till en avsevärt större marknad och därmed ökade möjligheter till en långsiktigt hållbar hög tillväxt.
En viktig del för QuickBits fortsatta framgångar

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: