FrontOffice

Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg - Intervju med QuickBit

2019-01-30 09:46
Idag publiceras ett nytt avsnitt av FrontOffice Nordic AB (publ) videoblogg. I avsnittet intervjuas FrontOffice portföljbolag QuickBit.
QuickBits VD Jörgen Eriksson svarar på frågor om bland annat QuickBits affärsmodell, den finansiella utvecklingen och status i den planerade listningsprocessen.

Videobloggen hittar du på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/  (https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/%20)

I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande information, publicerar FrontOffice

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: