FrontOffice

Halvårsrapport januari ? juni 2019

2019-08-21 08:30
SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI - JUNI 2019
? Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 908 KSEK (4 186 KSEK) 

? Resultat efter finansiella poster uppgick till - 2 017 KSEK (- 3 459 KSEK)

? Resultat per aktie - 0,062SEK (-0,15 SEK)

Omsättning i dotterbolag är beaktat fram till avyttring.

Antalet utestående aktier per 2019-06-30 var 32 084 964.

VD:n har ordet..
Vi kan summera ett intensivt och händelserikt halvår. Vårt portföljbolag QuickBit genomförde under perioden en kraftigt övertecknad emission och erhöll godkännande att listas på NGM

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: