FrontOffice

FrontOffice stärker organisationen med teknisk kompetens - Dean Quanne blir ny CTO

2020-01-07 15:13
I syfte att aktivt styra den tekniska utvecklingen i FrontOffice olika investeringar, stärker Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (?FrontOffice?) sin organisation genom Dean Quanne som blir bolagets Chief Technical Officer (CTO). Dean har en gedigen bakgrund från bland annat General Electrics, Vodafone, Siemens och Nokia där han främst arbetat med IT-arkitektur och med att utveckla nya produkter.
Dean kommer främst ansvara för att säkerställa den löpande tekniska utvecklingen i FrontOffice nuvarande och kommande investeringar för att säkerställa maximal avkastning. Han kommer även

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: