FrontOffice

FrontOffice Nordic fokuserar på fintech och presenterar aktieägaren Peter Johansson

2019-09-02 07:52
I våras påbörjade Investmentbolaget FrontOffice Nordic sin satsning på ett nytt affärsområde och fokus ligger nu på investeringar i tillväxtbolag inom fintech. FrontOffice har tidigare meddelat sitt samarbete med bland annat FTCS Intressenter, vilka också investerar i fintech-bolag. Peter Johansson, ansluter till FrontOffice via bolaget Vuelo Capital Group och är ytterligare en av verksamhetsområdets kunniga investerare som tror starkt på bolaget och fintech-marknadens utveckling.
Idag har storbanker svårt att leverera nya innovativa tjänster främst på grund av deras föråldrade IT-system,

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: