FrontOffice

FrontOffice investerar i Vopy Technology AS

2019-12-13 09:05
Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB publ (?FrontOffice?) har förvärvat ca 8 % av det norska fintechbolaget Vopy Technology AS (?Vopy?) (www.vopy.com). Vopy bygger på unik och patenterad teknik och bolaget innehar ett s.k. BIN-avtal inom den Europa-gemensamma betalmarknaden Single Euro Payments Area (SEPA) och kan därmed erbjuda finansiella tjänster över hela Europa. Deras licens omfattar både e-money-utgivning och kreditgivning. Vopys tjänst innebär att de kan erbjuda stora aktörer att skapa sin egen neobank. Totalt investerar FrontOffice 5 miljoner NOK (ca 5,4 msek), investeringen sker

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: