FrontOffice

FrontOffice investerar i framtidens betallösning

2020-01-15 14:55
Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (?FrontOffice?) har investerat i fintechbolaget Blockchain Voucher Europe AB (https://www.blockchainvoucher.com/) (?BCV?) vars unika tekniska lösning kombinerar virtuella betalkort från Visa och Mastercard med en transaktionslogg som bygger på blockchain. Blockchain Vouchers system är utvecklat av seniora utvecklare på PWC:s utvecklingscenter i Belfast. Totalt har FrontOffice investerat 7mSEK mot en ägarandel om 55,4 %.
Kombinationen blockchain och virtuella betalkort innebär att alla transaktioner får ett spårbart flöde som är omöjligt att

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: