FrontOffice

FrontOffice avyttrar innehavet i Samtrygg med 75 % avkastning

2018-12-11 10:36
FrontOffice Nordic AB (publ) (?FrontOffice?) har avyttrat samtliga 645 000 aktier i Samtrygg AB (publ) (?Samtrygg) med en total nettovinst om cirka 1,36 MSEK. Avyttringen skedde över marknaden.
?Samtrygg som är listade på NGM Nordic MTF har stigit rejält senaste tiden och vi väljer därför att plocka hem vinsten redan under 2018. Vi har på några månader fått en avkastning om 75 % på vår investering ? något jag är mycket nöjd med? säger Johan Lund, VD FrontOffice.

?Vi är övertygade om att Samtrygg kommer ha en fortsatt fin utväxling, då de liksom vi kan dra nytta av svängningar i

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: