FrontOffice

FrontOffice avyttrar del i QuickBit för att investera i nya projekt

2019-10-07 08:10
Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (?FrontOffice?) har avyttrat 341 000 aktier och 785 900 teckningsoptioner i portföljbolaget QuickBit eu AB (?QuickBit?) till ett värde av 11 073 000 sek, motsvarande en totalavkastning om drygt 1100 %. Avyttringen skedde över marknaden med syfte att möjliggöra finansiering för nya kommande investeringar.
?FrontOffice är ett investmentbolag vars syfte är att hitta spännande bolag i tillväxtfas, utveckla dem under 1 - 5 års tid och därmed säkerställa hög avkastning och sedan göra planerade exits. Vi har ägt QuickBit sedan 2017 och hjälpt dem att nå dit

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: