FrontOffice

Bokslutskommuniké januari-december 2018

2019-02-20 08:35
SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR PERIODEN OKTOBER ? DECEMBER 2018

· Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 3 276 KSEK (1 083 KSEK) 
· Resultatet före avskrivningar (EBITA) uppgick till -637 KSEK (1 179 KSEK) 
· Resultat per aktie -0,02 SEK (0,12 SEK) 
· Antalet utestående aktier per 2018-12-31 var 28 448 601 (15 290 966 st)

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR HELÅRET 2018 

· Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 11 750 KSEK (10 075 KSEK) 
· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 243 KSEK (4 881 KSEK)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: