FrontOffice

Analysguiden: Avyttrar innehav. QuickBit i fokus

2019-04-25 15:23
FrontOffice har avyttrat sitt innehav i The Great Wild och erhåller 2 MSEK i kontanta medel, vilket också var det bokförda värdet hos FrontOffice. I vår senaste analys värderades innehavet till 4,2 MSEK baserat på emissionskursen vid nyemissionen som genomfördes under kv4 2018.

Avyttringen frigör kapital och är ytterligare ett steg mot att renodla portföljen med det nya fokuset på fintech och tillväxtbolag. Stockaboo är den kvarvarande post som passar mindre väl med de nya fokusområdena. Det av oss antagna värdet på posten i Stockaboo uppgår till 350 kSEK baserat på transaktion. Fintech-

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: