FrontOffice

Analysguiden: Överraskar på uppsidan

2019-03-26 11:44
FrontOffice (FO) innehav QuickBit (QB) gör framsteg med kraftigt ökade intäkter och höjd lönsam­het under perioden okt ? dec 2018. Det till följd av lanseringen genom introducentnätverk. Samtidigt ökar FO sitt innehav inför en eventuellt kommande listning av QB. Aktien handlas till en rabatt om 53 procent mot det av oss beräknade substansvärdet. Denna rabatt bedöms omotiverat stor.
Sedan senaste analysen har det varit mycket surr kring QuickBit (QB). Det med all rätt: Under den andra halvan av 2018 har intäkt­erna ökat markant och för perioden okt ? dec 2018 (kv2) visade QB upp en omsättning

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: