FrontOffice

Analysguiden: Neobanker på frammarsch kan gynna FrontOffice

2020-01-29 09:46
En neobank har inga kontor utan driver sin verksamhet digitalt ofta enbart via en mobilapp och digitala/fysiska kort. Tjänsterna är ofta samma som traditionella banker erbjuder exempelvis sparande, krediter, betalningar och överföringstjänster.

Neobanker i startupfas fokuserar ofta på att erbjuda en specifik tjänst men allteftersom neobanken växer adderas nya tjänster för att öka kundnyttan och attrahera fler kundsegment. I Sverige finns idag flertalet etablerade neobanker, exempelvis Revolut, PFC, Bynk och Dreams. Revolut lanserades 2015 och har idag över åtta miljoner kunder globalt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: