FrontOffice

Analysguiden: Innehav ökar värdet

2019-09-13 12:33
Portföljbolaget QuickBit har levererat starka siffror i form av bra tillväxt och stigande lönsamhet. Det har också givit effekt i form av en bra värdeökning i QuickBits aktie sedan listningen. Värdeökningen har naturligt spillt över på FrontOffice vars ägarskap i QuickBit uppgår till 9,5 procent, exkluderat optioner. FrontOffice andra portföljbolag, Intergiro (tidigare FTCS), är en spännande krydda med hög risk.
FrontOffice är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag med fokus på Fintech-sektorn. Sedan den senaste analysen har det hänt en hel del i FrontOffice. Listningen av

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: