FrontOffice

Analysguiden: Fullt fokus på innehaven med uppsida kvar

2019-04-17 08:41
FrontOffice lät under gårdagen meddela om försäljningen av tre helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion AB, KROSS och Konkurs punktse Sverige AB. Den totala köpeskillingen uppgick till åtta miljoner kronor vilket betalas kontant av köparen Dovontil Holdings Ltd. Det bedöms av oss som marknadsmässigt och adderar likviditet.

Det strategiska beslutet medför att FrontOffice nu är ett renodlat investmentbolag och möjliggör för ledningen att effektivisera resursutnyttjandet. Investeringsfokus kommer ligga kvar på Fintech och tillväxtinvesteringar. Rimligtvis kommer dock tyngdpunkten

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: